Kurallar ve Şartlar

Tüm kullanıcıların kayıt işlemlerini tamamlamadan önce bu kural ve şartları dikkatlice gözden geçirmeleri önerilir.

Gizlilik politikamız, bu Kurallar ve Şartların önemli bir bölümünü oluşturur

Bu şartlardan herhangi birinin, “kabul ediyorum” seçeneğini seçerek veya hizmetlerimizi kaydettirerek ve/veya kullanarak sonuçlanan benzer bir ifadeyle onaylanması, şart ve koşulları, niyetini ve tüm hükümlerine uyacağınızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Aşağıda listelenen düzenlemelerden herhangi birini kabul edemiyorsanız, bu web sitesine erişmekten veya kullanmaktan kaçının.

Bu İngilizce uyarlaması varsayılan belgedir ve İngilizce ifadeyle çakışan herhangi bir çeviri bulunursa en doğru sürüm İngilizce olarak kabul edilir.

Son Revizyon Tarihi: 27 Temmuz 2020

1. GENEL TERMİNOLOJİ

1.1. Bu Anlaşma Forex Borsa LTD. tarafından ve arasında yürütülür., (”Şirket“) ve kullanıcı, gerçek veya tüzel kişi (”kullanıcı”).

Şirket sitenin sahibi ve işletmektedir. Ödeme takas ve faturalama Hizmetleri Forex Borsa LTD. tarafından sağlanmaktadır.

1.2 www.ForexBorsa.com adresindeki siparişleriniz fatura ekstrenizde şu şekilde görünecektir: Forex Borsa.com + 12 (34) 56789012

1.3 Web sitemiz, İnternet erişimi olan herkes için dünya çapında kullanılabilir. Web sitemize herhangi bir erişim ve katılım -konum ne olursa olsun- bu Kurallar ve Şartlara bağlıdır. Hizmetlerimizi ve web sitemizi sürekli olarak kullanarak bu formu kabul ettiğinizi onaylarsınız ve bu Sözleşmeyi ve herhangi bir takviyeyi tam olarak gözden geçirdiğinizi ve böylece Kurallar ve Şartları ve gizlilik bildirimi ile uyumlu olarak kendinizi taşımayı kabul ettiğinizi kabul edersiniz. Bu şartları kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmayı hemen durdurun.

1.4 Şirket, formun doğru ve güncel sürümüne erişebildiğiniz sürece, bu anlaşmanın şartlarını kendi ihtiyaçlarına ve kendi seçimine bağlı olarak periyodik olarak web sitesinde yayınlanması yoluyla güncelleyebilir veya değiştirebilir. Tüm değişiklikler, kabul ettiğinizde siteye yüklendikleri tarihte yürürlüğe girer. Tüm ziyaretçiler, Anlaşmanın değiştirilip değiştirilmediğini onaylamaktan sorumludur. Yayınlandığı günden itibaren tüm değişiklikler uygulanır. Kurallar ve Şartları kabul etmiyorsanız, hizmetimizi kullanmaya devam etmeyin. Lütfen hemen bize bir bildirim göndererek bize bildirin. Ziyaret ettiğinizde, sitenin kullanımına sahip olduğunuzu, Kurallar ve Şartların en son güncellendiği tarihten itibaren değişikliklerini, ilkelerini, ya da şartların beyanını kabul etmiş sayılırsınız.

1.5 Bu Sözleşme uyarınca haklarınız ve/veya sorumluluklarınız üçüncü taraflara iletilemez.

2. SÖZLEŞME ŞARTLARI TANIMI

Aşağıda -farklı bir şekilde belirtilmediği sürece- bu Sözleşmede yer alan tanımlarla ve terimler açıklanmıştır:

2.1 “Sistem”, Forex Borsa ticaret platformunun bu Sözleşmenin şartları dahilinde finansal sözleşmelerle çevrimiçi ticarete izin veren elektronik hizmetler ve Sözleşmenin önemli bir parçası olan ticaret kılavuzunun (aşağıda açıklanmıştır) şartlarıdır;

2.2 “Finansal Sözleşme” veya “Sözleşme”, şirketin sistem aracılığıyla kullanıcılarına periyodik olarak sunabileceği çevrimiçi ticaret veya diğer finansal malları satın almak ve satmak için yapılan bir sözleşmedir;

2.3 “Çevrimiçi Ticaret”, Sözleşmenin başlangıcında önceden belirlenmiş bir sabit yatırım getirisi sağlayan bir ticarettir;

2.4 “Sözleşme fiyatı”, sistem tarafından görüntülenen ve finansal piyasalarda benzersiz bir araç için sözleşmelere ilişkin mevcut düzeltilmiş oranlara ilişkin olarak çeşitli finansal bilgi sistemlerimizden alınan “gösterge niteliğindeki” tahminler üzerine oluşturulan varlık oranıdır;

2.5 “Piyasalar”, serbest ticaret için belirlenen sözleşme oranlarına sahip ve çok sayıda finansal varlığın değiş tokuş edildiği emtia, finans veya diğer uygulanabilir varlıklarla uğraşan küresel pazarlardır;

2.6 “İş Günü”, 00: 00-23: 59 GMT arasında tek bir takvim günüdür;

2.7 “Sipariş”, belirli bir ücret karşılığında bir finansal Sözleşmenin satılması ve satın alınmasıdır;

2.8 “Kapanış”, aynı iş gününde başlatılan orijinal siparişe karşılık gelen bir miktarda açık bir ticareti (yakın zamanda satın alınan bir finansal Sözleşmenin satışı veya tersi gibi) sona erdirmek için yapılan bir eylemdir;

2.9 ” Teminat”, herhangi bir para çekme veya zararı ortadan kaldırdıktan ve söz konusu Siparişlerden elde edilen kazançları hesapladıktan sonra kullanıcı tarafından şirkete yatırılan ilk tutardır;

3. ÜYELİK İÇİN UYGUNLUK

3.1 Şirket sistemi, AB dışında yaşayan tüzel kişilere sağlanır ve yalnızca ülkelerindeki otorite başına kalıcı yasal sözleşmelere girmeye hak kazanan şirketler veya bireyler tarafından kullanılmak üzere kullanılabilir hale getirilir. Ticari bir varlık olan kaydınız nedeniyle, o varlığın yerine hareket etmek ve bu yasal anlaşmayı yürütmek için yasal yetkiye sahip olduğunuzu duyurursunuz.

3.2 ikamet ettiğiniz ülkede 18 yaşın altında veya izin verilen asgari reşit yaşın altında (reşit olmayanlar) veya herhangi bir nedenle ikamet ettikleri yerin yasaları çerçevesinde resmi olarak bağlayıcı anlaşmalar yapamayan herkes söz konusu şirketin hizmetlerini kullanamaz. Reşit değilseniz, bu hizmeti kullanma hakkınız yoktur. Açık olmak gerekirse,Şirket, 18 yaşından küçük kişiler, reşit olmayan kişiler tarafından hizmetlerinin kullanımı için yasal sorumluluk beyan eder ve herhangi bir şekilde veya biçimde tamamen onaylanmadığını düşünür.

3.3 Ayrıca, bu istikrarsız bir yatırım olduğundan, sadece ekonomik konularda deneyime sahip nitelikli kişilerin, web sitemizde hesap ve sözleşme açmanın garantilerini ve risklerini anlayabileceği varsayılmaktadır. Sadece sitemizde yer alan herhangi bir ek veriye ihtiyaç duymadan yeteneklerini gösteren kişiler söz konusu hizmetleri kullanma hakkına sahiptir. Şirket, bir kullanıcınin yeterli aşinalık ve deneyime sahip olup olmadığını kontrol etmek zorunda olmadığını ve farkındalık veya otorite eksikliği nedeniyle kullanıcıların yaşadığı hasar veya kayıplardan sorumlu olmadığını açıkça belirtmektedir. Yukarıdakilere uygun olarak, yetkinlik ve/veya yetenek seviyenizi teyit etme ve/veya kontrol etme sorumluluğunu ve siteyi kullanmanızdan doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen zarar veya hasarların tüm sorumluluğunu reddediyoruz.

3.4 Forex Borsa sistemi, aşağıda listelenenler dışındaki herhangi bir ülkenin sakinleri tarafından kullanılabilir: Fransa, İran, İsrail, Kuzey Kore, Suriye ve Yemen. Ürünlerimiz ve/veya hizmetlerimiz bu ülkelere sağlanmayacaktır. Bununla birlikte, bu ülkelerden gelen sakinler söz konusu şirketle hesap açamaz.

3.5 Şirket, Yukarıda belirtilen verilere bakılmaksızın, herhangi bir kişiye kendi takdirine bağlı olarak hizmetlerini sunmayı reddedebilir ve/veya iptal edebilir.

3.6 Kullanıcılar yalnızca bir hesap açabilir. Sahte bir adla veya bir kişi tarafından açılan ek bir hesap olarak oluşturulan hesaplar, herhangi bir kar veya bonus da dahil olmak üzere ticaret için uygun olmayacaktır.

4. TİCARET KISITLAMALARI

4.1 Finansal kontratlar, dünya çapında birbirinden farklıdır. Siz de hangi bölgedeyseniz, o bölgenin yasalarına, yönetmelik ve düzenlemelerine uyacağınızı teyit edersiniz.

4.2 Şirketimizin web sitesine girişin, bu tür hizmetlerin ve işlemlerin bölgenizdeki düzenlemeler, yasalar veya direktifler dahilinde yasal olarak kabul edildiği anlamına gelmediğini lütfen unutmayın.

4.3 Bir hesap açtığınızda, bir inceleme yaptığınızı ve bu anlaşmada belirtildiği gibi sistemi kullanmanızı engelleyebilecek herhangi bir yasal sınır olmadığını tespit ettiğinizi onaylarsınız. Bu hizmetlerin yasadışı olduğu alanlarda kullanılmayacağını anlamak çok önemlidir. Bu, söz konusu şirketin hizmetleri reddedebileceği ve/veya herhangi bir kişiye herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle, kendi seçimi ile Hizmetleri tamamen veya kısmen sona erdirebileceği anlamına gelir. Bu, söz konusu şirketin bölgenizin yasalarına göre onaylanmayan bir etkinlik bulmasını içerir.

4.4 Kullanıcının bu bölge düzenlemeleri ile, gerekli olduğunda, vergi hazırlayıcı veya diğer otoriteler ile kendi hesabına eylemleri rapor etmek sorumluluğu vardır. Ayrıca, kullanıcı, hesap faaliyetleri nedeniyle biriken geçerli devlet ücretlerini, harçları, vergileri ve ücretleri ödemekle yükümlüdür. Bu hesaplamada, kaynaktan gelen kesintiler bulunur. Kullanıcılar bu konuda şirkete karşı herhangi bir iddiadan vazgeçmeyi onaylarlar.

5. RİSK AÇIKLAMASI:

5.1 BU ANLAŞMA KAPSAMINDA YER ALAN VE TANIMLANAN BU TÜR İŞLEMLERİN NİTELİĞİNE İLİŞKİN FİNANSAL İŞLEMLER VEYA EYLEMLER, YÜKSEK RİSKLİ FİNANSAL GİRİŞİMLER OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. Kullanıcı, piyasa rakamlarının kısa bir süre içinde bile değişebileceğini ve bu tür varyasyonların yüksek kar veya kayıplara yol açabileceğini tam olarak anladığını kabul eder. Bu nedenle, bu sistem, esas olarak çeşitli zararları yönetebilen ve finanse edilen tüm menkul kıymetlerin ve/veya paranın tamamen reddedilmesini sağlayabilen nitelikli kişiler için geçerlidir. Kullanıcı, bu tür bir ticaretin amaçlarını kabul etmesi durumunda, bütçesini değerlendirerek, kişisel durumundan ve ticaret eylemlerinden kaynaklanan sonuçların tam farkındalığından bahsetmemek için dikkatli bir şekilde değerlendirmekten sorumludur. KISA VADEDE FİNANSE EDİLEN FONLARIN BİR KISMININ VEYA TAMAMININ TÜKENME RİSKİ BÜYÜK OLDUĞUNDAN, TÜCCARLAR YALNIZCA YÜKSEK RİSKLİ SPEKÜLATİF İŞLEMLER İÇİN UYGUN OLARAK KULLANICI TARAFINDAN AYRILAN PARAYI KULLANMALI VE ŞÜPHELER VARSA KENDİNE GÜVENEN BİR FİNANSAL DANIŞMANDAN TAVSİYE ALMAK İÇİN MOTİVE OLMALIDIR.

6. GİZLİLİK POLİTİKASI
6.1 Bu Sözleşmeyi kabul ettikten sonra, şirket, başvuru sürecinde sağladığınız geçerli verilerden kaynaklanan ve şirket tarafından sipariş edildiğinde doğruluk için periyodik olarak değiştirilen adınıza ve mülkiyetinize ait bir sistem hesabı oluşturacaktır. Şirketimize gönderilen tüm bilgilerin, doğru ve eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış veya yanıltıcı ayrıntıların verildiği tespit edilirse, söz konusu hesaptaki tüm faaliyetlerin derhal askıya alınmasına veya sona ermesine neden olacak bir ihlal olarak kabul edilecektir.

6.2 Söz konusu Şirket tarafından kullanılan prosedürle kimliğinizin doğrulanmasını bitirdiğimiz anda, sizi Şirketin kaydetmeye bağlı olduğu finansal kuruluş tarafından oluşturulan ilgili holding hesabının varisi olarak iletmemizin emredilmesi için izninizi onaylıyorsunuz. Sizinle ilişkili teminat fonları, Sistemdeki hesabınızda belgelenen toplam bakiyeyi hesaplayan meblağlarda, ayrıca bize sağladığınız kimlik bilgilerini finansal hizmetler firmasına da iletebiliriz.

6.3 Hesabınız oluşturulduktan sonra, şirket internet üzerinden hesaba erişmek için sizin için gizli bir kişisel kimlik şifrelemesi (bundan böyle “erişim kodu” olarak bilinir) oluşturacaktır. Bu Erişim Kodu’nu korumak için sorumluluğu yalnız üzerine aldığınızı teyit edersiniz. Ayrıca, bu erişim kodunun yasaklanmış bir şekilde kullanılmasıyla ilgili şirkete karşı tüm iddialardan vazgeçmeyi kabul edersiniz.

6.4 Şirket, kullanıcılarının gizliliğini son derece önemli görüyor ve aldıkları herhangi bir veriyi güvence altına almaya devam ediyor. Forex Borsa, sunuculardaki bilgileri işlemek ve korumak için en güncel teknolojik ve fiziksel güvenlik prosedürlerini uygular. Kullandığımız bu yöntemlere katılmamanız durumunda, hizmetlerimizi kullanmaktan kaçınmanızı rica ederiz. Bilgileriniz yalnızca gizlilik politikamıza uygun olarak kullanılmalıdır. Bununla birlikte, bu Sözleşmenin onaylanması, bizim veya bu hizmetleri sunmaya karar verdiğimiz başka bir üçüncü tarafın olsun, pazarlama ve tanıtım materyallerini iletmemize izin olarak kabul edilir.

7. KAYIT TUTMA VE KAYITLAR

7.1 Şirketin telefon görüşmeleri ile ilgili belgelerini veya bunun yerine yetkili bir kuruluş tarafından kullanılmasını onaylarsınız. Buna rağmen, söz konusu şirket tarafından herhangi bir yazışmanın kaydedilmesi için herhangi bir kısıtlama yoktur.

7.2 Şirket, sizin tarafınızdan gönderilen tüm yazılı taleplerin kopyalarını elinde tutacak veya kendi seçtikleri bir süre için bu hizmeti yerine getirmek için onaylanmış bir tarafla sözleşme yapmayı seçebilecektir. Ayrıca, Şirket veya yetkili taraf kendi adına tüm isteklerinizin kayıtlarını saklayacaktır.

7.3 Şirket tarafından üretilen herhangi bir kayıt ve/veya kronikler, kullanıcı ve şirket arasındaki anlaşmazlıkların çözümü de dahil olmak üzere, şirketin tatmin edici gördüğü tüm amaçlar için kullanılabilir.

7.4 Şirket tarafından oluşturulan herhangi bir kayıt ve/veya rapor, söz konusu şirketin münhasır mülkiyetindedir ve bunların varlığı, söz konusu materyalleri kimseyle dağıtmak veya paylaşmak için herhangi bir sorumluluk oluşturmaz. Ayrıca, eğer Şirket bu kayıtların bir kopyasını sağlamak için sipariş alırsa veya hesabınıza ilişkin belgeleri sunması gerekirse, yasal ya da yetkili direktifler talebi üzerine olmak zorundadır, o zaman verilecek hizmetler için Şirketin yasal fiyat listesi ile uyum içinde bu belge ve/veya kroniklerin çoğaltılması ve/veya kopyalanması Şirkete izin vermiş olursunuz.

8. LİSANS KISITLAMALARI

8.1 Siteye katılımınız, Şirketin sitemize girmeniz ve kullanmanız için size sunduğu belirli, devredilemez, münhasır olmayan bir lisansın verilmesine bağlıdır (bundan böyle “lisans”olarak anılacaktır). Bu Lisans, bu sözleşmedeki her süreye uygunluğunuza sürekli olarak bağlıdır. Bir makbuz süresi olarak, kabulünüzü perakende olarak satmamayı veya siteye girişinizi diğer kişilere vermemeyi ve sitede bulunan herhangi bir içeriği Şirketin onayına sahip olmadan başka bir amaç için veya satış için kopyalamaktan, kaçınacağınızı onaylarsınız. Bu bölümün ihlalinden kaynaklanan sitenin herhangi bir yasadışı kullanımından TAMAMEN SİZ SORUMLUSUNUZ.

8.2 Söz konusu şirket tarafından bu yazılımı kullanmak için size verilen bu anlaşmada yer alan sertifika, bu Anlaşma aktif olduğu sürece yürürlükte kalır. Bu, sözleşmedeki orijinalinin periyodik olarak yerini alabilecek herhangi bir değişiklik olabileceği anlamına gelir. Mülkiyet, şirket tarafından her zaman, içinde yer alan tüm dokümantasyon, yazılım veya fikri mülkiyet ayrıcalıklarına sahip olacaktır. Şirket yazılımının herhangi bir kişi, şirket, devlet kuruluşu, işletme, münhasır veya izin verilmeyen herhangi bir kuruluş tarafından herhangi bir şekilde kullanılması yasaklanmış olarak kabul edilir ve bu Anlaşmanın ihlali anlamına gelir.

8.3 Sitede yer alan bir hizmetin bir unsuru olarak dahil edilen herhangi bir elektronik etkileşim biçimini, küfürlü, müdahaleci, yasadışı, nefret dolu, tehdit edici veya müstehcen olarak görülebilecek davranışlar için kullanmadığınızı ve siteyi kullanırken diğer kişilere yönelik herhangi bir iftira veya tacizin olmayacağını kabul edersiniz.

9. FİKRİ HAKLAR

9.1 Forex Borsa veya herhangi bir yetkili üçüncü taraf, lisans verenlerimizle birlikte, bu dokümantasyon, web sitesi ve sistem programının sahipliğini elinde tutar. Söz konusu sahiplik ayrıcalıkları, tescilli bir ticari markanın tutulduğu veya telif hakkının onaylandığı bir terim, isim veya öğe olarak tanımlayan bir grafikle, tanımlanabilecek veya tanımlanamayan terimleri, verileri ve/veya isimleri içerebilir. İçerikteki ticari markalar, veritabanı hakları, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet ayrıcalıklarıyla ilgili herhangi bir sembolün olmaması, hiçbir koşulda, verilerin, terimin veya ismin üçüncü bir tarafın veya bizim fikrimiz olmadığı anlamına gelmez.

9.2 Sistem programından veya herhangi bir kısmından elde edilen eserleri kiralayamaz, ödünç veremez, kiralayamaz, gösteremez, dağıtamaz, ifşa edemez, yayınlayamaz, değiştiremez veya üretemezsiniz. Söz konusu sistem programını sökemez, uyarlayamaz, derleyemez, çeviremez veya tersine mühendislik yapamazsınız veya sistem programı lehine nesne kodundan kaynak kodu üretmeye çalışamazsınız. Her seferinde tek bir bilgisayar kullandığınız göz önüne alındığında, sistem programını sahip olduğunuz farklı bilgisayarlara aktarabilirsiniz.

9.3 Burada size verilmeyen tüm ayrıcalıklar, şirket veya tedarikçileri, ortakları veya ilgili lisans veren tarafından kasıtlı olarak sınırlandırılmıştır. Sistemin, Sertifikanın,veya herhangi kopya aracılığı ile Firmanın telif hakkının kullanılması yasaktır.

9.4 Söz konusu şirketin bilgi sistemlerinden elde edilen verileri yalnızca şirket sistemi veya Web sitesi içindeki siparişleri yerine getirmek için kullanmayı onaylarsınız. Ayrıca, sitedeki bir hizmetin elektronik iletişim unsurlarını küfürlü, dolambaçlı, yasadışı ve başkalarının gizliliğini rahatsız eden veya tehdit edici, utanç verici, küçük düşürücü, iftira niteliğinde, müstehcen, taciz edici veya nefret dolu olarak kabul edilen amaçlar için kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

10. ÜÇÜNCÜ TARAF KÖPRÜ LİNKLER

10.1 Şirket, üçüncü şahıslar tarafından sunulan veya yönetilen ayrı web sitelerine bir bağlantı sağlayabilir. Site(ler) e yapılan bu bağlantı, belirli bir siteye, sahiplerine veya tedarikçilerine bir destek, onay veya sponsorluk değildir.

10.2 Sizi sıkı bir şekilde uyarıyor ve internet üzerinden geri yüklemeden, kullanmadan veya satın almadan önce söz konusu sitelerin kullanımıyla ilgili riskleri anladığınızdan emin olmanızı tavsiye ediyoruz. Bu tür sitelere bağlantılar yalnızca sizin uygunluğunuz için sunulur ve diğer sitelerde bulunan herhangi bir hizmet, içerik veya ürüne kullanım veya bağımlılık nedeniyle Şirket’in herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olduğunu iddia etmemeyi kabul edersiniz.

11. KULLANICINIZI (“KYC”) VE KARA PARA AKLAMA (“AML”) POLİTİKALARINI BİLİN

11.1 Kara para aklama, yasadışı olarak elde edilen parayı yasal olarak elde edildiğini göstermeye çalışırken yasal finansal sisteme sokma sürecidir. Suçlular, ticaret hesaplarını para birimi geçmişini örtbas etmek için bir araç olarak kullanmaya çalışıyorlar. Söz konusu şirket herhangi bir kara para aklamaya izin vermiyor ve günlük olarak mücadele ediyor. Şirketin ve kullanıcıların güvenliği için belirli kurallara uyulur ve takip edilir. Bu, herhangi bir şüpheli davranışı tespit edebilmemiz için “Kullanıcınızı Tanıyın” yöntemimizin oluşturulduğu yerdir.

11.2 Burada, hesabınıza yatırdığınız herhangi bir fonun yasal olarak geçerli olduğunu, uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı silah ticareti, yasadışı kumar, fuhuş veya terör örgütlerinin finansmanı gibi cezai bir geçmişe sahip olmadığını onaylıyorsunuz.

11.3 Sahtekarlıkla mücadele ve kara para aklama prosedürlerinin başarılı olması için, potansiyel olarak şüpheli faaliyetleri caydırmak, tespit etmek ve raporlamak için bir kullanıcınin kimliğini doğru bir şekilde tanımamızı gerektiren yeni dolandırıcılık kontrolleri ve güvenlik uygulamaları. Bu nedenle, tüm kullanıcıların [email protected] ‘daki güvenlik departmanına aşağıda listelenen belgeler ile başvurmaları gerekir:
(I). Hükümet tarafından verilen geçerli bir ehliyet, pasaport veya devlet kimliğinin renkli bir kopyası. Ehliyet kopyası, tüm kartı gösteren kartın önü ve arkası olmalıdır. Siyah beyaz görüntüler kabul edilmeyecektir.

(II). Hesabınıza para yatırmak için kullandığınız Kredi/Banka kartlarının ön ve arka taraflarının açık renkli bir kopyası. Lütfen kartınızın önündeki ilk 6 hanenin ve son 4 hanenin görülebildiğinden emin olun; kartın arkasında bulunan 3 veya 4 basamaklı CVV numarasını kapatabilirsiniz.

(III). Bir banka ekstresinin, ikametgahın veya faturanızın (telefon, gaz, su, elektrik vb.) bir kopyası. Tam adınızı ve tüm ev adresinizi gösterir ve yatırımınızdan itibaren 3 aydan eski tarihlendirilemez.

(IV). Sistemimizde yaptığınız her yatırım için imzalı ve tarihli bir yatırım beyanı.

11.4 Herhangi bir nakit talebini onaylayabilmemiz için, daha önce belirtilen belgelerin güvenlik departmanımız tarafından toplanması gerekir. Hesabınızda, örneğin ek işlemler gibi başka herhangi bir özel işlem yapılmadan önce bu belgelerin gerekli olacağı zamanlar olabilir. Bu belgelere sahip olmamak, bekleyen bir para çekme talebini geciktirebilir. Doğrulama veya gönderdiğiniz belirli isteklere göre durumunuz hakkında e-posta ile bilgilendirileceksiniz.

11.5 Şirket, zaman zaman kendi isteğiyle, kullanıcılardan daha fazla veya değiştirilmiş kimlik belgesi (yani pasaportun onaylı bir kopyası veya başka bir kimlik türü) sağlamalarını isteyebilir ve bu tür belgeler sunulmamışsa kendi kararı ile bir hesabı durdurabilir.

11.6 Forex Borsa, Para Çekme fonlarını kullanıcınin para yatırmak için kullandığı orijinal yönteme geri gönderir. Bu, sahtekarlığı veya hırsızlığı önlemek için önleyici bir yöntemdir.

11.7 Her türlü aldatıcı eylem kaydedilecek ve bu sahtekar eylemlerle ilgili tüm hesaplar anında sonlandırılacaktır. Bu hesaplarda bulunan tüm fonlar açığa alınacaktır.

12. MEVDUAT YÖNETİMİ

12.1 Hesapta yapılan herhangi bir işlem, burada tanımlanan siparişler için fon olarak kullanılmak üzere şirket tarafından seçilen hesabınıza yaptığınız yatırım ile belirlenir. Söz konusu şirket, yatırımın eksik olması ve/veya teminatın şirket politikasına bağlı olarak belirli bir ticaretin yürütülmesi için yetersiz olması durumunda herhangi bir emri yerine getirmenize izin vermeyecektir. Şirket, bu tür bir teminatın sizin tarafınızdan yatırılmasının doğrulanmasını almadan önce ticarete devam etmenize izin veriyorsa ve gerçekte hiçbir fon yatırılmamışsa, söz konusu şirket, elde edilen herhangi bir kazançtan, ticarete izin verilmeden önce teminat olarak yatırılacak olan miktarı almak için gerekçeye sahip olacaktır.

12.2 Herhangi bir belirsizlikten kaçınmak için, tüm kullanıcılar, onlardan toplanan fonların hiçbir zaman sizin adınıza herhangi bir para birimine, türevlere, vadeli işlemlere, menkul kıymetlere veya diğer yatırımlara yatırılmadığını bilmelidir. Bu fonlar sadece sistem hesabınızda bir yatırım olarak kullanılır.

12.3 Şirket, hesabınızdaki Teminat konusunda sizin tarafınızdan çekilene kadar tam yetkiye sahiptir. Söz konusu şirket, Siparişlerinizle ilgili teminat olarak kullanılan bu fonlarla sınırlı olmayan herhangi bir finansal kurumla birlikte eşdeğer fonlar yatırabilir.

12.4 Bir işlem yapılırsa ve hesapta yeterli fon yoksa, söz konusu şirket belirli bir işlemdeki maruziyetinizi azaltabilir ve/veya durumu düzeltmek için sizinle iletişime geçebilir ve/veya siparişinizin sonucu olan ve uygun teminat ile korunmayan herhangi bir eksiklik için sizden tam olarak tazminat talep edebilir. Şirketin daha önce bahsedilen ayrıcalığının, herhangi bir ticarette maruz kalmanızı azaltmaya zorlamadığı ve şirket tarafından belirli bir sırayla maruz kalmanızın azaltılmasından veya azaltılmamasından kaynaklanan herhangi bir kayıpla ilgili şirkete karşı herhangi bir suçlamaya sahip olmayacağınızı biliniz.

12.5 Banka Havalesi mevduatları ile ilgili olarak, şirkete yapılan her transferde hesap sahibinin adı ile birlikte hesap numarasının dahil edildiğini doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır.

13. BONUS HÜKÜMLERİ

13.1 Şirket, tüm kullanıcılara ikramiye veya açık ticari krediler (bundan sonra “Bonuslar” olarak anılacaktır) verir. Bonuslar, şirket tarafından sunulan bir tanıtım programıdır. Bonuslar hesap yöneticilerimizin tercihine göre verilir. Bonuslar avantaj sağlamasına rağmen, hiçbir Kullanıcı bunlara katılmak zorunda değildir.

13.2 Bonusu kabul etmeyi seçerek, Bonusa özgü hüküm ve koşulları onaylarsınız. Bonusların, bir kullanıcı tarafından onaylandıktan ve bir hesaba uygulandıktan sonra nihai geri alınamaz olduğunu lütfen unutmayın.

13.3 bir promosyon teklifi olan Bonuslar devredilemez veya paylaşılamaz.

13.4 Ortak IP adresi, kişi, ev, bilgisayarı kullanan kullanıcılar hesap yöneticisi aksini belirtmediği takdirde sadece bir bonus alabilir.

13.5 Şirket, herhangi bir ek bildirimde bulunmaksızın istediği zaman söz konusu promosyon teklifini değiştirme veya sonlandırma yetkisine sahiptir.

13.6 tüm bonuslar için işlem tutarı gereksinimi açıklandığı gibidir – kullanıcılar, geçerli Kurallar ve Şartlar altında aksi açıkça belirtilmediği sürece, toplanan bonus tutarının ve bonus nitelikli yatırımının en az yüz seksen katı (x180) kapsamlı bir işlem kapasitesi gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu, 1000 $ ‘lık bir yatırım için 100 $’ lık bir bonus kabul ederseniz, 100 x 180 = 18.000 $ ‘ lık bir işlem miktarı biriktirmek zorunda kalacağınız anlamına gelir. Bu kesinlikle tamamen yerleşmiş işlemler (örn. bir kazanç veya kayıpla biten işlemler) üzerinden işlem tutarı gereksinimine karşı sayılır.

13.7 Lütfen, En az 5 dakikalık bir süre ile yalnızca “standart” uzun vadeli işlemlerin ve çevrimiçi ticaretin (yani bir kazanç veya kayıpla sonuçlanan işlemler) ticaret kapasitesi gereksiniminizin karşılanmasına hak kazanacağını unutmayın. İşlem hacmi yükümlülüğünüze ulaşmak için, ana paranız bonus tutarınızdan önce işlem görecektir.

13.8 İşlem kapasitesi şartları yerine getirildikten sonra bonus tahsil edilecektir.

13.9 Mevduatlarınızın ilk olarak işlem gördüğünü unutmayın; hepsi yatırıldığında, ek bir bonus ile işlem yapmaya başlayacaksınız.

13.10 Para Çekme talebi olan kullanıcılar herhangi bir bonus almaya hak kazanmazlar.

13.11 Bir bonusu kabul ettiğinizde, bonus olarak belirlenen fonların, bu miktarın kendisinin Ticaret kapasitesi gerekliliklerine tabi olduğunu onayladığınızı lütfen unutmayın. Hesabınızdaki herhangi bir parayı çekme/aktarma (artı farklı ürünlere yapılan Transferler) için yapılan herhangi bir çaba; ayrıca, işlem gereksinimlerini tamamlamadan önce bonusa bağlı olmayan herhangi bir nakit bakiyesi reddedilecektir.

13.12 Bir bonusun zorunlu işlem miktarınını hala tamamlamadıysanız ve ek veya ikinci bir bonus talep etmeye çalışıyorsanız, ilk bonusun bahis yükümlülüklerini bu bonusu almadan önce yerine getirmeniz ve bahis yapmak için önceki bonus/ları kullanmanız gerekir. Mevcut bonusunuz ve diğer bekleyen bonuslarınız arasında toplu toplam bakiyenizin (bonus miktarı ve atanan fonlar) 1 $ ‘ dan daha azına ulaşmasını beklerken, hesabınıza yönelik kabul edilen herhangi bir bonus/lar için bahis gereklilikleri tarafından yükümlü olacağınızı lütfen unutmayın.

13.13 Herhangi bir bonusun verilmesi veya kolaylaştırılması ile ilgili ödül etkisi, arbitraj, dolandırıcılık veya diğer dolambaçlı veya yasadışı faaliyet biçimlerine dair herhangi bir ipucu, temel olarak kullanıcınin hesabını kabul edilemez olarak ilan edecek ve hesabın ömrü boyunca toplanan kazançların ertelenmesini sağlayacaktır. Bir tartışma olduğunda, Şirketin kararı mutlak olacaktır.

13.14 Ayrıca, tüm Ek Kurallar ve Şartlar geçerlidir.

13.15 şirket, benzersiz durumlarda Para Çekme talebini kabul etme/reddetme seçeneğine sahiptir.

14. SİPARİŞLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE SİPARİŞLER

14.1 Bu anlaşmanın bu hüküm ve koşullarını kabul ederek, şirket tarafından sizden tahsil edileceğine karşı hazırlanan herhangi bir bildirimin, sizin talimatlarınıza uygun olarak veya uygun yetkili temsilcileriniz tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak sunulan yönergelere uygun olarak faaliyetlerini ve emirlerini yerine getirmesini onaylar ve izin verirsiniz.

14.2 Şirket’in direktiflerinizi onaylaması ve finansal sözleşmelerin yürütülmesine yardımcı olması, uluslararası finansal piyasalardaki normal prosedürlere ve sistemi kullanırken, sizin tarafınızdan yürütülen aynı tür finansal sözleşmelerle ilgili kabul edilen uygulamalara uygun olacaktır.

14.3 Tüm işlemler Kullanıcı tarafından kendi riski altında yapılacaktır. Şirket veya onun yerine onaylanmış herhangi bir kuruluş, bu anlaşma ile öngörülen faaliyetlerden açıkça veya dolaylı olarak kaynaklanan Kullanıcı tarafından edinilen herhangi bir hasar, kayıp veya borçtan sorumlu tutulamaz. Ne olursa olsun, sizin tarafınızdan beyan edilecek herhangi bir miktar teminatınızı geçemez.

14.4 Tüm kullanıcılar şimdi ve her zaman, sizin yerinize söz konusu şirketle yazışmak için verdikleri veya onayladıkları kişileri şirkete bildirebilirler. Bu bilgiler sadece yazılı olarak şirkete gönderilebilir ve yetkilendirilmiş kişinin veya bireylerin kimlik bilgileri ve isimlerinden oluşmak zorundadır. Ayrıca, her bir bireyin imza örneği şirkete sağlanacaktır. Bu güç atama yazılı olarak da iptal edilebilir. Onaylanmış herhangi bir temsilci tarafından işlem yapmak için sözlü veya taslak olarak teslim edilen emirler, şirketi ve kendinizi tüm amaç ve amaçlar için bağlayacaktır.

14.5 Şirket, söz konusu şirketin kontrolü altında olup olmadığına bakılmaksızın, kusurlu piyasa beslemelerinin sonucu veya ticaret platformundaki yanlış beyanlar veya insan hatası olup olmadığına bakılmaksızın, ‘piyasa dışı’ olan oranlarda gerçekleştirilen seçimlerini geçersiz kılabilir.

14.6 Bu anlaşma için merkezi bir düzenlemenin, finansal sözleşmelerin oranlarındaki değişikliklere göre hesaplandığı gibi, portföyünüz sıfır değere veya daha azına ulaşırsa, sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir siparişin önceden haber verilmeksizin kapatılma ayrıcalığını ifade ettiğini onayladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

15. PARA ÇEKME VE ÖDEME

15.1 Zararlarınızın ödenmesi, söz konusu şirket veya onun yerine onaylanmış bir taraf tarafından size yapılan birikmiş kazançların teminat ve tazminatlarından düşülür. İşlemlerinizden elde edilen herhangi bir kar, hesabınıza ek bir teminat olarak uygulanacaktır.

15.2 Kredi bakiyeniz herhangi bir faiz taşımayacaktır.

15.3 Herhangi bir kullanıcı, herhangi bir işlemle ilgili olarak herhangi bir nakti veya varlığı başka bir kullanıcıya aktaramaz.

15.4 Hesabınızda biriken fonları çekmeyi seçerseniz, isteğinizi yerine getirmenin bir koşulu olarak bunları yapmanız gerekir :

(I) Onaylanmış bir taraf tarafından kendi adına veya şirket adına size verilecek olan “Para Çekme talebi” alanını tamamlayın ve imzalayın ve ardından söz konusu şirkete yeniden bildirin.

(II) KYC’NİN tamamen doğrulanması (bu Kurallar ve Şartların 11.maddesine bakınız.)

15.5 Şirket tarafından, hem siz hem de seçtiğiniz temsilci tarafından imzalanmadan, söz konusu formdaki şirkete veya yetkili bir tarafa font teslimi yapılmayacaktır.

15.6 Daha önce belirtilen koşulları sınırlamadan,

15.7 Kazançlar, bir hesabın yaratıcısına veya kendi adına başlıklı bir hesaba ödenir, ancak herhangi bir üçüncü tarafın hesabına ödenmez. Bir kullanıcının Banka Havalesi mevduatları tarafından finanse edilen bir hesabı varsa, kazançlar banka hesabı sahibine serbest bırakılır. Söz konusu hesap numarasının ve adının şirkete yapılan tüm mevduatlara dahil edildiğini kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kredi / banka kartı mevduatları tarafından finanse edilen bir hesapsa, gelir, yatırılan tutarın değerinde kullanılan tam olarak aynı Kredi / Banka kartına geri ödenir. Diğer karlar, yukarıda belirtilen durumlara bağlı olarak banka yollu olabilir.

15.8 Şirketin para birimi dönüştürme hizmetleri sunmadığı bilinmelidir, bu nedenle teminatınız, şirkete para yatırdığınız para biriminin aksine bir para biriminde geri ödenmeyecektir. Sonuçlanmamış bakiye (alacaklarınız ve şirketten gelen borçlarınız), Teminatınızın bulunduğu aynı para biriminde size iade edilecektir.

15.9 Şirketin Para Çekme başvurunuzu ele alması üç iş gününe kadar sürebilir. Onay süresi, sizin tarafınızdan talep edilen herhangi bir ödeme, kredi/banka kartınıza veya kişisel banka hesabınıza aktarılacak ve ödeme başvurunuzu takip eden en fazla yedi (7) takvim iş günü olacaktır.

15.10 Tüm para çekme işlemleri, seçilen Para Çekme yöntemine göre merkezlenen standart Para Çekme ücretine bağlıdır. Söz konusu Kurallar ve Şartlar tarihinden itibaren geçerli Para Çekme ücretleri aşağıdaki gibidir:

* Kredi / banka kartı mevduat: 3.5%
* Banka Havalesi mevduat: $ 20
* Kredi/banka kartı ve/veya banka havalesi ile 100 USD/TRY/EUR’DAN daha düşük para çekme işlemleri, 20 $ ‘ lık bir para çekme ücretine tabi tutulacaktır.

16. İADE / İPTAL POLİTİKASI

16.1 Bir kullanıcının, Şirket tarafından web sitesi dahilinde sağlanan hizmetlerle ilgili olarak Şirkete para yatırması durumunda, Şirket aşağıdaki durumlarda toplanan meblağları kullanıcıya geri gönderme / tazmin etme hakkına sahiptir:

(I) Kullanıcının isteğine göre, kullanıcının şirketle olan dengesine bağlı olarak ve KYC uygunluk durumuna bağlı ise

(II) Kullanıcı ve şirket arasında ortak bir anlaşma yapıldıysa

(III) Şirketin belirli hizmetleri sağlama vaadi Kullanıcı tarafından alınmamış ise

(IV) sözleşme iptal edildiğinde ve Taraflar arasındaki dernekler sebepsiz veya sebepsiz olarak sona erdiğinde;

hepsi söz konusu kullanıcınin şirkete olan ücretlerine bağlıdır.

17. SEDANTER VE UYKUDA HESAP ÜCRETLERİ

17.1 Bakiyesi olan ve aktif olmayan herhangi bir hesap (bu, yatırım yapılmadığı, işlem yapılmadığı, aktif pozisyonlar yapılmadığı ve Para Çekme yapılmadığı anlamına gelir), üç aylık bir süre boyunca, uyuyan hesabın bakiyesinin %0.5’i veya 50.00 USD/GBP/AUD/EUR veya ikisinden hangisi daha yüksekse, aylık bir bakım ücretine tabi tutulacaktır.

18. TİCARETİN ASKIYA ALINMASI

18.1 Şirket, aşağıdaki durumlarda önceden haber vermeksizin, sistem tarafından sunulan ticaret kullanılabilirliğini, söz konusu web sitesinin veya bölümlerinin çalışmasını istediği zaman durdurabilir veya askıya alabilir:

(I) Ekonomik, askeri, politik veya parasal olayların (olağandışı piyasa istikrarsızlığı veya likiditenin yanı sıra) veya şirketin kontrolü, sorumluluğu ve otoritesi dışındaki herhangi bir koşulun sonucu durumunda, bu sitenin veya sistemin devam eden çalışması, faydalarınızı veya şirketinizi olumsuz ve maddi olarak etkilemesi rasyonel olarak mümkün olmayacaktır;

(II) Eğer iletişim, finansal bahis anlaşmalarından herhangi birinin oranının veya piyasa fiyatının tanımlanmasında normal olarak kullanıldığında veya finansal bahis anlaşmalarından herhangi birinin oranının veya değerinin hızlı veya kesin olarak belirlenemediği durumlarda sona ererse;

(III) Bu koşullar altında, şirket veya onun yerine onaylanmış bir taraf, ilgili sözleşmelerin uygun oranlarını doğru bir şekilde kopyalayan adil bir piyasa değeri ile size gönderilen herhangi bir ön uyarıdan yoksun olarak sahip olabileceğiniz herhangi bir açık anlaşmayı (ters sipariş vererek) kapatabilir. Bu nedenle, bu durumda şirkete karşı herhangi bir dava/tazminat/dava nedeni olmayacağının beyanını verir ve bu bildirimin Sözleşmenin meşruiyeti için bir ön koşul olduğunu kabul edersiniz.

19. HESAPLARIN ASKIYA ALINMASI

19.1 Şirket, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, hizmetleri reddedebilir veya iptal edebilir ve/veya herhangi bir kişiye kendi seçimi ile ve kar tahsis etmeyi reddedebilir:

(I) Şirket, sitedeki eylemlerinizin bir tür suistimal veya yasadışı olduğunu hissederse,

(II) Şirket, size sağlanan sistemin kötü muamele gördüğünü veya sistemi genel olarak veya belirli bir sözleşme ile ilgili olarak etkilemek veya kontrol etmek için bir yöntem kullandığınızı hissederse,

(III) Şirket, şirkete sağladığınız e-posta adresinin artık kullanılmadığını veya doğru olmadığını hissederse;

(IV) Bir kullanıcı, şirket tarafından zaman zaman gerekli olan kimlik bilgilerinin noter tasdikli bir kopyası veya diğer doğrulamalar gibi kimliklerin ek bir onayını şirkete sunmayı ihmal ederse;

(V) Kullanıcının eylemleri şirkete parasal zarara neden olursa;

(VI) Bir kullanıcı bu anlaşmanın herhangi bir şart veya koşuluna ve söz konusu hizmet için ekli tüm yönergelere ve talimatlara uymazsa.

20. FİNANSAL VERİLER

20.1 Söz konusu şirket, birçok hizmetinden birini kullanarak tedarikçilerden veya ortaklardan (“Üçüncü Taraf sağlayıcılar”) DAHİLİ oluşturulan çeşitli finansal veriler sağlayabilir. Bu yöntemlerden biri ,alıntılar ve haberler, finansal piyasa verileri, araştırma raporları ve analist görüşleri, grafikler verilerdir (“finansal bilgiler”). Sitede elde edilen finansal bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi olarak kabul edilmek üzere tasarlanmamıştır. Bu bilgiler sadece hizmet olarak sağlanmaktadır. Şirket veya üçüncü taraf sağlayıcıları, herhangi bir finansal verinin eksiksiz veya doğru sıralamasını, güncelliğini, doğruluğunu veya bu finansal bilgileri kullanmanın sonucunu garanti etmez. Bu bilgi, ekonomik durumlar veya piyasa koşullarındaki değişiklikler gibi birçok nedenden dolayı aniden güvenilmez hale gelebilir. Ne şirket ne de üçüncü taraf sağlayıcıları bu bilgileri veya duyguları değiştirmekle yükümlü değildir. Çünkü bunu yaptığımızda finansal bilgilerin hareketini bozabiliriz.

20.2 Ayrıca, söz konusu şirketin web sitesinde başkaları tarafından veya kendisi tarafından görüntülenen herhangi bir bilginin doğruluğundan sorumlu olmadığı ve sorumlu olmayacağı ve mevcut veya belirtilen tüm verilerin risklerinizi ve eylemlerinizi yönetme amaçları için kanıtlanmamış bilgiler olarak görülmesi gerektiği anlaşılmalıdır. Bu tür bir web sitesinde kendiniz tarafından yapılan herhangi bir işlemden önce, sizin tarafınızdan talimat verilen tüm bilgilerin, sizin memnuniyetiniz için ayrı bilgi kaynakları aracılığıyla kendiniz tarafından incelendiğini ve onaylandığını doğrulamanız gerektiğini şiddetle vurguluyoruz. BİLGİ VE/VEYA NASIL-YAPILIR’A SAHİP DEĞİLSENİZ VE/VEYA ÖĞRENİLEN VEYA KİŞİSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLEN VERİLERE DAYALI EMİRLERİ YERİNE GETİRMEZSENİZ, LÜTFEN SİSTEMİMİZİ VEYA WEB SİTEMİZİ KULLANMAKTAN KAÇININ. Şirket, yukarıda belirtilen bilgilerin doğrudan veya dolaylı kullanımından veya güvenilirliğinden kaynaklanan herhangi bir kar veya zararı da dahil olmak üzere herhangi bir hasar veya kayıp için sorumluluk kabul etmeyecektir.

21. SINIRLI GARANTİ GARANTİSİ

21.1 Kendimizi, sitede devam eden hizmetleri kontrol etmeye adadık. Bununla birlikte, herhangi bir kusur, hata, kesinti, ihmal, silme, gecikme, işleme veya iletim, hırsızlık veya hasar, iletişim hattı arızası veya site veya hizmetlerin onaylanmamış erişimi veya değiştirilmesi için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Şirket, herhangi bir telefon sisteminin veya hatlarının, donanım veya sistem programının, sunucuların veya sağlayıcıların, bilgisayar çevrimiçi sistemlerinin veya teknik sorunlar veya internet, site veya herhangi bir hizmetteki trafiğin aşırı kalabalık olması nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir teknik arızanın herhangi bir komplikasyonu veya teknik arızası için herhangi bir suçu reddeder. İlgili yasaların izin verdiği miktara göre, site veya hizmetlerin, hizmetler veya site içinde veya site içinde görüntülenen herhangi bir materyal için kullanımından veya site veya hizmetlerin herhangi bir kullanıcısının davranışlarından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan asla sorumlu olmayacaktır. Çevrimdışı veya çevrimiçi, siteye kendi maruziyetinizde katılmayı onaylıyorsunuz.

21.2 Şirketin herhangi bir donanım sunmadığı konusunda hemfikirsiniz, bu site bir İnternet Servis Sağlayıcısı da değildir ve bu nedenle, her ne olursa olsun, yanınızda duran veya sizin tarafınızdan sunulan herhangi bir ekipmanla ilgili olarak, kasıtlı veya kasıtsız olarak sorumlu olmayacaktır. Şirket ve / veya herhangi bir İnternet bağlantı hatası ve / veya herhangi bir bilgisayar yazılımı veya sistem programı kusurları ve / veya hataları ve / veya siparişlerinizin aktarılmasındaki kesintiler veya bunların engellenmiş kabulü dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Kısıtlama olmaksızın bir modem, erişim hatları, kişisel bilgisayar veya telefon içerebilecek Web Sitesine giriş yöntemlerini sürdürmek ve sağlamakla yükümlü olacaksınız. Web Sitesine erişim için gerekli olan tüm giriş, lisans, hizmet ve abonelik ücretlerinden siz sorumlusunuz ve bu tür sistemlere sahip olunması yoluyla elde edilen tüm ücretleri üstleneceksiniz. Ek olarak, kişisel bilgisayarınızda veya hizmetlere veya Web Sitesine (bundan böyle “bilgisayar” veya “bilgisayarınız” olarak anılacaktır) erişim elde edeceğiniz diğer cihazlardaki verilerin kullanımı ve yerleştirilmesiyle ilgili tüm sonuçları kabul edersiniz. Bilgisayarınıza giriş güvenliği ve yetkisi, bilgisayar virüsleri veya eşit derecede zarar verici veya uygunsuz bilgi materyalleri, verileri veya cihazlarına ilişkin olarak uygun korumayı uyguladığınızı ve kullanmayı planladığınızı ve bunu planladığınızı belirtir ve onaylarsınız. Bilgisayar verilerinizde, sisteminizde veya kayıtlarınızda hasar, arıza olması durumunda veya arızadan veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hatalar, kayıplar, gecikmeler veya eksikliklerden Şirketin size karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacağı konusunda hemfikirsiniz. Herhangi bir bilgisayar ekipmanı veya telekomünikasyon veya sistem programı, kasıtlı veya kasıtsız olarak hiçbir şekilde Şirketi veya çevrimiçi hizmet tedarikçilerini herhangi bir bilgisayar virüsüne veya diğer eşit derecede zararlı veya uygun olmayan cihaz veya malzemeye karşı savunmasız bırakmadığınızı onaylıyorsunuz.

22. SORUMLULUK KISITLAMALARI

22.1 Bu siteyi etkinleştirerek ve kaydolarak ve Ticaret hesabınızı finanse ederek aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:

(I) Şirket tarafından sunulan sözleşme tutarlarının, şirketin çevrimiçi ticaret satmaya hazır olduğu oranlar olduğunu unutmayın. Bu oranlar, canlı piyasa fiyatlarını otomatik olarak yansıtmaz.

(II) Bir çevrimiçi ticaret hesabı satın aldığınızda, bakiyenizdeki paranın önemli bir kaybına veya katılan fonlarınızın olası bir kaybına neden olabilirsiniz.

(III) Bu anlaşmanın şartlarını ve finansal sözleşmelerle ilgili her terimi, herhangi bir finansal sözleşmenin herhangi bir eyleminden önce bu sözleşmede tanımlandığı gibi gözden geçirdiniz ve başarı veya başarısızlığın kaderini ve sonuçlarını tam olarak anladınız.

(IV) Bu anlaşmada açıklanan işlemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olasılıkların bilincindesiniz ve risk faktörlerinin açıklamasını okudunuz ve kabul ettiniz.

(V) Bu siteyi kullanırken, kararlarınız, eylemleriniz ve araştırmalarınız için tam ve mutlak sorumluluk almayı kabul edersiniz.

(VI) Ne performans vaadi, ne beklenen yatırım getirisi ne de sonuçlar herhangi bir zamanda sağlanmamaktadır.

22.2 Kullanıcı, web sitesini veya Şirket tarafından sağlanan herhangi bir hizmeti kullanırken, söz konusu Şirketin veya Şirketle ilgili herhangi bir kuruluşun, kullanımdan veya kullanımından kaynaklanan kasıtlı veya kasıtsız, önemli zarar veya kayıplardan, uyarılar, veriler, el kitabı, çalışma sayfası, sistem programı, direktifler, sinyal mesajları, talimatlar vb. ve uygulamasına ve anlaşılmasına atıfta bulunan mevcut bilgilerden sorumlu olmayacağını kabul eder.

22.3 Hesabınızda yapılacak tüm işlem ve işlemlerin yanı sıra, bir aile üyesi, şahsen, bir avukat veya temsilci veya söz konusu şirketin çalışanları tarafından emirlerinizi takip eden veya hesaba erişim izni verilen herhangi bir üçüncü taraf tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlemin ödenmesinden yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu ve sizin yükümlü olduğunuzu kabul edersiniz. Ayrıca, şirketin, çalışanlarının veya onun adına herhangi bir bireyin, bu tür emirlerin ve/veya eylemlerin sonuçları veya cezaları ile ilgili olarak herhangi bir şekilde sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Hesaba erişimi tek başına yöneteceğinizi ve sistemde işlem yapmak için reşit olmayanların girilmeyeceğini garanti etmekten siz sorumlusunuz. Hesabınız için sitede yer alan kredi kartı işlemleri de dahil olmak üzere, hesabınızda yürütülen tüm pozisyonlardan tamamen sorumlu kalırsınız. Ayrıca, böyle bir emri yerine getirme veya çözme eksikliğinden dolayı, şirketin kasıtlı veya kasıtsız olarak maruz kalabileceği herhangi bir kayıp ve maliyetle ilgili olarak şirketi tazmin edeceğinizin farkındasınız.

25.5 Şirketimizi ve yöneticilerini, memurlarını, temsilcilerini ve çalışanlarını koruyup tazmin etmeyi ve onları her türlü talep, hasar, gider, kayıp ve yükümlülüklere karşı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sadece avukat masraf ve ücretleriyle Siteye veya Hizmetlerine kullanımınız veya bunlara erişiminiz, bu anlaşmanın herhangi bir şartını ihlal etmeniz veya herhangi bir uygun yasa veya yönergeye ihanetinizle bağlantılı olarak gelmeniz veya herhangi bir şekilde sınırlı tutmayacağınızı onaylarsınız.

22.5 SORUMLULUĞUN KISITLANMASI, İLGİLİ YARGI ALANINDA YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE UYGULANACAKTIR VE HİÇBİR DURUMDA ŞİRKETİN SİZE KARŞI TOPLU YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SÖZ KONUSU SİTEDE HESABINIZA YATIRDIĞINIZ VEYA AKTARDIĞINIZ PARA MİKTARINI AŞMAYACAKTIR.

23. SÖZLEŞMENİN FESHİ

23.1 Şirket, bu konuda size bir mesaj ileterek bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda sona erdirebilir. Şirket’e 48 saat önceden bildirimde bulunarak bu anlaşmayı istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Bildirim tarihinden itibaren, hesabınızda yeni siparişler yapamaz ve cari açık anki mevcut fiyatlar ile sonlandırılır.

23.2 Şirket, e-postanız gibi sağladığınız herhangi bir verinin etkin olmadığını veya doğru olmadığını hissederse veya her hizmet için tüm kurallar ve şartlar da dahil olmak üzere bu anlaşmanın herhangi bir koşuluna veya şartına uymamanız durumunda verilen yetkilendirmeyi iptal edecektir. Şirket bunu, sistem üzerinde bir suç işlemiş gibi görecektir (piyasa oranlarının ötesinde bir ticaret varsayımının yanı sıra).

23.3 Bu Kurallar ve Şartlar ihlal edilirse, hizmetlere erişimi durdurmayı kabul edersiniz. Söz konusu Şirketin, kendi isteğiyle ve bildirimde bulunmaksızın, hizmetlerin tümüne veya bir kısmına erişiminizi sona erdirebileceğini, herhangi bir açık ticareti durdurabileceğini ve hizmetinden herhangi bir veri veya içeriği ortadan kaldırabileceğini ve kaldırabileceğini onaylarsınız.

24. EK HAKLAR VE SORUMLULUKLAR BÖLÜNEBİLİRLİK

24.1 Bu sözleşmedeki herhangi bir koşulun kabul edilemez veya uygulanamaz olduğuna inanılırsa, düzenlemeler tam güç ve yürürlükte kalacaktır.

24.2 Serbest bırakma yapılmaz: Bir işletmenin bu anlaşmanın herhangi bir ayrıcalığını veya hükmünü uygulamadaki eksiklikleri, bu hüküm veya hakkın bir deşarjı olarak kabul edilmeyecektir.

24.3 Transfer: Firmamız bu anlaşmayı veya onayınızın ötesinde herhangi bir ayrıcalık ve/veya görev olarak iletebilir.

24.4 Sözleşmenin Tamamı: Listelenen tüm bölümlerle birlikte bu anlaşma, tarafların söz konusu mesele ile ilgili bütün ve mutlak sözleşmesini kapsar ve önceden ve eşzamanlı tüm beyanların, tekliflerin, düzenlemelerin, mutabakatların veya sözleşmelerin taslak halinde veya sözlü, şimdiye kadar taraflar arasında yapılmış ve söz konusu konuya atıfta bulunulmuştur. Bir kullanıcı birden fazla kişi veya kuruluştan oluşuyorsa, söz konusu sözleşmenin şartları hepsini bir arada ve ayrı ayrı birleştirecektir.

24.5 Duyurular: Şirket veya onun yerine onaylanmış bir Taraf, uygun gördüğünüde, e-posta, posta servisi, kurye, teleteks veya faks yoluyla herhangi bir bildirim ve form teslim edebilir. Şirkete göndereceğiniz herhangi bir bildirim kurye veya sertifikalı posta ile gönderilmelidir. Bu bildirim, şirket tarafından alındığında geçerli olacaktır.

24.6 Yargı Yetkisi: Bu Sözleşme, Karşılıklı geri dönüşümsüz olarak Estonya yasalarına uygun olarak anlaşılacak ve uygulanacaktır ve yasalar ilkelerindeki herhangi bir anlaşmazlığa rağmen, söz konusu yönetim ülkesi tarafından yönetilecektir.

(I) Bu sözleşmeyle ilgili olarak sadece yetkili mahkemelerde (“Mahkemeler”) sunulan herhangi bir dava, yasal işlem veya davaya ilişkin anlaşma ve yasanın izin verdiği en yüksek ölçüde, şimdi veya bundan sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir muhalefetin bulunduğu yere bu tür mahkemelerde bu tür bir dava veya davanın sorunlu bir forumda sunulduğuna dair herhangi bir beyan,

(II) Bu mahkemelerin yeteneklerini onaylar,

(III) Herhangi bir dava veya davada bu tür mahkemelerin seçilmiş yargı yetkisine açıkça itaat eder ve

(IV) Bu mahkemelerde sunulan tüm bu dava, dava veya davadaki nihai kararın belirleyici ve bağlayıcı olacağını ve tüm mahkemelerde uygulanabileceğini kabul eder.

Bu Kurallar ve Şartlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen web sitemizde bulunan canlı sohbeti kullanmaktan çekinmeyin veya [email protected] adresinden e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin.